با بخش نامه وزارت جهاد و کشاورزی واردات برنج به کشور در  فصل برداشت برنج متوقف شد . محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی ایران و نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی  با بیان اینکه واردات برنج به کشور از اول شهریور سال جاری […]

> View article