استفاده از مواد غذایی دودی مانند برنج دودی یا ماهی دودی شاید امروزه جزو مواد غذایی هستند که مردم از سر تفنن هر از چندگاهی به سراغ آن‌ها می ‌روند، اما در گذشته دودی کردن خود روشی برای نگهداری مواد غذایی بود. دود بیش از ۲ هزار نوع ماده شیمیایی دارد و باعث ضدعفونی ‌شدن […]

> View article